General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Dishidrotik egzema

Zoom (26KB)

Dishidrotik egzema belirgin, çoğunlukla protirik vaziküllerin aniden dökülmesiyle karakterize edilen palmar ve/veya plantar cildin nükseden bir hastalığıdır. Ter bezi fonksiyon bozukluğu, ter alıkonması geçmişte doğru kabul ediliyor olsa da patojenik bir role sahip değildir, ancak enfekte olmuş hastaların bir kısmında belirli bir düzeyde hiperhidroz meydana gelebilir. Dishidrotik egzamanın etiyolojik faktörleri atopiyi, kontak alerjiyi, sürekli tahrişi, primer mantar enfensiyonlarını ve mantarla ilişkili reaksiyonları kapsar. İtiyopatik bir form da teşhis edilmiştir. Sigara kullanımının ve aşırı kahve tüketiminin de önemli bir role sahip olduğu düşünülmektedir.

Klinik profil:

Enfekte olmuş bölgelerde, belirgin, çoğunlukla aşırı kaşıntı meydana getiren veziküller meydana gelir. Nadiren de olsa kabarcık meydana gelir. Ardından kabuklanma, tahribat ve ağrılı çatlaklıklar oluşur. Cilt orya ila yoğun egzama ortaya koyar.

Dağılım:

Avu içleri, ayak tabanları, parmakların tırnakların yan kısımları ve periungual alan enfekte olur.

Tanı:

Teşhis hasta geçmişine, klinik profile ve diğer cilt hastalıkların hariç tutulmasına bağlıdır. Diğer gizli kontak alerjenleri hariç tutmak için kaçıntı testi kullanılır.

Ayırıcı teşhis:

İdiyopatik dishidrotik egzamayı teşhis etmeden önce, atopi, kontak alerji, tahriş ve mantar enfeksiyonları gibi olası etiyolojik faktörler belirlenmelidir. Avuç içlerinin ve ayak tabanlarının pustular psoriyazı, epidermolis bullosa hereditarya, el-ayak- ağız hastalığı, çocuklarda akrodermatit enterpatika ve kabuklanmalar avuç içlerindeki ve ayak tabanlarındaki olası ayırıcı teşhislerdir.DermIS.net Uni Heidelberg