General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Atopik dermatit

Zoom (23KB)

Atopik dermatit nükseden bir seyre sahip yaygın bir kronik dermatittir ve yoğun kaşıntıya neden olur. Herhangi bir yaşta meydana gelebilir, ancak sıklıkla 5 yaştan önce meydana gelir. Hastalık kalıtsal eğilime bağlıdır, ancak klinik belirtileri aeroalerjenler, gıda alerjenleri, sigara dumanı, ter, tahriş edici maddeler ve ayrıca stres ve depresyon gibi faktörler tarafından tetiklenir. Atopik dermatitte üç aşama vardır: bebeklik, çocukluk ve yetişkinlik. Atopik dermatit hastalarının %80’inden fazlası geç çocukluk veya ergenlik dönemi sırasında alerjik rinit veya astım ortaya koyar. Hastaların büyük bir çoğunluğu çocukluk veya ergenlik döneminde cilt iyileşmesi ortaya koyar, ancak çocukluk döneminde atopik dermatit geçiren hastaların %40’ı hastalığı yaşamaya yetişkinlik döneminde de devam eder veya daha sonra bu hastalık nükseder.

Zoom (26KB)
 
Zoom (24KB)
 
Zoom (26KB)
 
Zoom (24KB)
 
 

Klinik profil:

Akut lezyonlar arasında yoğun kaşıntılı eritematoz papüller, veziküller, kabarıklıklar ve kabuklanmalar yer alır. Alt akut lezyonlar eritematöz papüller ve plakalarla ve kabarıklıklar ve ekskoriasyonla birlikte mevcuttur. Kronik lezyonlar hiperkeratotik plaka, papül ve likenifikasyon sergiler. İltihaplanma sonrası hiper veya hipopigmentasyon tekrar cilt lezyonları meydana getirebilir.
Yoğun pruritus ve kseroz kutis atopik dermatitin en belirgin özelliğidir. Diğer ilgili klinik özellikler keratoz pilarisi (tüylü folikül ağızlar arasında sert dolgular), palmoplantar hiperlineerliği, pitiriyaz albayı (ince kabuklu hipopigmentasyon kaşıntısı) ve Dennie-Morgan infraorbital katmanı içerir.

Dağılım:

Genellikle üçüncü aydan itibaren başlayan bebeklik aşaması yüzde lezyonlarla, kabuklanmalarla ve uzuvların ekstansör yüzeyinde karakter olarak eksüdatif ve akut olan lezyonlarla nitelendirilir. Çocukluk döneminde, cilt lezyonları yetişkinlerinkine benzer dağılım gösterir ve fleksural bölgelerde ve boynun posterior kısmında belirtiler ortaya koyar. Yetişkinlik dönemi belirtileri fleksural dağılımdır ve elde ve/veya ayakta dermatit ve perioküler katılmdır. Bazı yetişkinlerde baş ve boyun dağılımı da gözlenir. Şiddetli vakalarda, genelleşmiş eritrodermaya kadar kapsamlı cilt katılımı gerçekleşebilir.

Tanı:

Atopik dermatit teşhisi esas olarak klinik belirtilere, kişisel ve aile geçmişine ve ayrıca diğer hastalıkların olmamasına bağlıdır. Teşhis özellikleri 1980 yılında Hanifin ve Rajka tarafından yayınlanmıştır ve Amerika Dermatoloji Akademisi tarafından araştırılmıştır.
Toplam veya alerjene özgü serum IgE atopik dermatiti olan hastaların %70 ila 80’inde yükselir ve bu durum teşhisi destekler.

Ayırıcı teşhis:

Sebareik dermatit, alerjik ve tahriş edici kontak dermatit, nummular dermatit, asteatotik egzema ve liken simpleks kronikus gibi egzematöz cilt hastalıkları hariç tutulmalıdır. En önemli ayrıcıcı teşhisler palmoplantar psoriyaz (avuç içi ve/veya ayak tabanı enfekte olmuşsa), çocuklarda aşırı kaşıntı ve yetişkinlerde kutanöz T hücre lemfomudur. Aşırı kaşıntıya ek olarak dermatomikoz gibi enfeksiyöz cilt hastalıkları ve Wiskott-Aldrich sendromu, şiddetli kombine immüno yetmezlik (SCID) ve DiGeorge sendromu gibi primer immüno yetmezlikler bazı olası ayrıcı teşhislerdir. Genetik bozukluklar (Ekodermal displazi, Netherton sendromu, fenilketonuri, ataksi telangiektazi, Hartnup hastalığı), immünolojik hastalıklar (dermatomiyotiz, dermatit herpetiformis) ve kutanöz T hücre lenfomu hariç maligniteler (Langerhans hücre histiositozu) a dikkate alınmalıdır.DermIS.net Uni Heidelberg