General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Tahriş edici kontak dermatit

Zoom (27KB)

“Kontak dermatit” kelimesi harici maddelerle temastan kaynaklanan deri inflamantasyonunu tanımlamaktadır. Tahriş edici kontak dermatit cilt kimyasal veya fiziksel maddelerle temas ettiğinde meydana gelir. Akut tahriş edici kontak dermatit asit veya alkali gibi güçlü tahriş edici maddelere maruziyet sonucu meydana gelir. Sıklıkla mesleki kazalar neticesinde meydana gelir. Kümülatif tahriş edici dermatit çoklu eşik altı yaraların ciltle temas etmesi halinde meydana gelir ve klinik semptomlar ayrı ayrı belirlenmiş belirti eşikleri aşıldığında oluşan kümülatif hasardan sonra gelişir. Deterjanlar ve temizleyiciler, alkoller ve dezenfeksiyon maddeleri, çözücüler, su, gıda, sıcaklık, soğukluk ve sürtünme kümülatif tahriş edici dermatite neden olabilir.

Klinik profil:

Akut tahriş edici dermatit ertitemle, ödemle, kabarcıkla ve nekrozla birlikte mevcut olabilir ve yanma ve batma ve yanma hissine yol açabilir. Reaksiyon pike maruziyetten birkaç dakika ila birkaç saat sonra ulaşabilir ve ardından iyileşme başlar. Kümülatif tahriş edici dermatit olan hiperkeratoz, likenifikasyon ve çatlak ağrı ve kaşıntıya yol açar, ayrıca ertitem ve vezikül de mevcut olabilir.

Dağılım:

Lezyonlar reaksiyona neden olan kimyasal veya fiziksel maddeyle temas eden bölgeyle sınırlıdır. Zaman zaman ellerde de gerçekleşebilir.

Tanı:

Teşhis şüphelenilen tahriş edici maddelerin ve klinik muayenenin inceleme geçmişine dayanır. Kaşıntı testi alerjik kontak dermatiti hariç tutmak için gerçekleştirilir.

Ayırıcı teşhis:

Alerjik kontak dermatit, atopik dermatit ve idiyopatik dishidrotik egzema gibi diğer dermatit türleri de dikkate alınmalıdır. Hallopeau akrodermitit dizisi, dishidrotik tinea manuum ve ertitem multiformunun yer aldığı palmar psoryaz gibi egzematöz olmayan dermatozlar olası ayırıcı teşhisler olabilir.DermIS.net Uni Heidelberg