General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish
home
Alerjik kontak dermatit
Tahriş edici kontak dermatit
Fotoalerjik kontak dermatit
Fototoksik kontak dermatit
Atopik dermatit
Seboreik dermatit
Nummular egzema
Asteatotik egzema
Stasiz dermatit
Dishidrotik egzema
Hiperkeratotik çatlaklı el ve ayak egzaması
Birbirine karışan dermatitler


feedback
resources
FAQ
yasal uyarısı
takımı bilgileri
site map

Fototoksik kontak dermatit

Fototoksik kontak dermatit, fototoksik maddenin ultraviyole ışığıyla indüklenmiş aktivasyonunu takiben doğrudan doku hasarı neticesinde meydana gelen güneş yanığı benzeri bir cilt rahatsızlığıdır. En yaygın fototoksik maddeler arasında tetrasilinler, amiyodaron gibi antiaritmik maddeler, furosemid ve klorotiyazid gibi diüretikler, piroksikam ve naproksen gibi steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar, fenotiyazidler ve psoralenler yer almaktadır. Civanperçemi, maydonoz, kandilçiçeği gibi furokumarin içeren bitkiler de UV irridasyonuyla bir araya geldiğinde fitofotodermatite neden olabilir.

Zoom (63KB)
 
Zoom (32KB)
 
     

Klinik profil:

Lezyonlar fototoksik maddeye ve radyasyona maruziyet sonrası birkaç saat içinde gerçekleşir. Ertitem, ödem ve yanma karakteristik özellikleridir ve ayrıca daha şiddetli vakalarda veziküller ve kabarcıklar da meydana gelir. Fototoksik kontak dermatitin nadiren karşılaşılan belirtileri fotoonikoliz, koyu gri hiperpigmentasyon (amiodaron ve trisiklik antidepresanlar) ve likenoid dökülmeler (kuinin ve kuidin ile birlikte bildirilmiştir) olarak mevcuttur.

Dağılım:

Güneşe maruz kalan bölgeler fototoksik maddeyle temas ettiğinde enfekte olur.

Tanı:

Hastanın olası fototoksik maddelere maruziyet geçmişi ve klinik özelliklerin dikkatli bir şekilde muayene edilmesi (lezyonların dağılımı, güneş korumalı alanların ayrılması) zorunludur. Negatif bir sonuç teşhisin tamamen yanlış olduğu anlamına gelmese de, kutanöz irridasyon fototesti ve fotokaşıntı testi fotoalerjik dermatiti hariç tutabilir.

Ayırıcı teşhis:

Fotoalerjik kontak dermatit, havaya karışmış kontak dermatitler de dahil alerjik kontak dermatit, polimorfik ışık döküntüsü, kronik aknitik dermatit ve eritropoetik proporfiri gibi diğer fotodermatozlar dikkate alınmalıdır. Sitemizi Değerlendirin:

Bu site hakkında fikirlerinizi almak isteriz.

Sitemizi Değerlendirin
DermIS.net Uni Heidelberg