General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Seboreik dermatit

Zoom (32KB)

Seboreik dermatit yüksek sebum üretimi ve büyük vücut katmanları olan cilt bölgelerinde inflamantasyonla ve deskuamasyonla karakterize edilen yaygın kronik bir hastalıktır. Sebore, anormal sebum kompozisyonu ve komensal maya Malassezia furfur bu hastalığın patojenezinde önemli bir role sahiptir. Bebeğin ve yetişkinin bu hastalığı geçirme biçimi birbirinden farklıdır. Yetişkin formu kırk ila altmış yaşları arasında bir pik sergiler ve erkeklerde kadınlara kıyasla daha yaygın gözlenir.

Klinik profil:

Bebek seboreik dermatit doğumdan bir hafta sonra hafif şiddette, kabuk üzerinde yağlı pullanma olarak gözlenir. Daha sonra inflamantasyon ve balçıklanma meydana gelerek kabukların üzerini tamamen kaplayabilir ve vücudun geriye kalan kısmını kabuklu lezyonlar kaplayabilir.
Yetişkinlerde, pitiriyaz simpleks kapilliti, inflamantasyon belirtisi sergilemeyen beyaz sulu kapillitiyum pullanması kabuklu seboreik dermatitin en hafif formudur. İnflamantasyon mevcut olduğunda, hastalar kabu üzerinde veya vücudun diğer kısımlarında kırmızı kabuklu lezyonlar ortaya koyar. Yetişkin seboreik dermatit nükseden bir seyre sahiptir.
Cilt sıklıkla tahrişe karşı hassastır ve güneşe, sıcaklığa veya tahriş edici topikal maddelere maruziyet kızarıklıkları arttırabilir. Genellikle orta şiddette ve zaman zaman yoğun şiddette kaşıntı meydana gelir.

Dağılım:

Enfekte olmuş hastaların %95’inde kafa derisi lezyonları bulunmaktadır. Diğer hastalık bölgeleri ise kaşlar, alın, nazolabiyal katmanlar, çene, retroaurikal bölgeler, presternal ve interskapular bölgeler ve ayrıca intertriginöz bölgelerdir.

Tanı:

Teşhis klinik profile ve diğer hastalıkların hariç tutulmasına bağlıdır.

Ayırıcı teşhis:

Bebeklerde atopik dermatit Langerhans hücre hitiositozlarından ve Wiskott-Aldrich sendromundan ayırt edilmelidir. Psoriyaz bir diğer olası ayırıcı teşhistir. Yüzün seboreik dermatiti rosaceadan ve sistemik lupus eritematozdan ayırt edilmelidir. İntertriginoz bölgelerin lezyonları ertiteme, invers psoriyaza, kandidiyaza ve intertriginöz dermatite benzeyebilir.
Seboreik dermatitin kronik tedaviye dirençli seyri gizli HIV enfeksiyonunu gösterebilir.DermIS.net Uni Heidelberg