General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Egzama Nedir?

Egzama bağışıklık mekanizmalarının etkilenmesinin yanı sıra tahrişe neden olabilen enfeksiyöz olmayan cilt hastalıklarının farklı bir heterojen grubudur ve epiderm ve üst dermiste (koriyum) patolojik değişimlere yol açar. En yaygın cilt hastalıkları kategorisidir. Ayrıca egzamatöz bozuklukları sık karşılaşılan meslek hastalıklarıdır. Egzama klinik bulguların konstelasyonu olup belirli bir hastalık değildir ve eritem, papüller, veziküller, kabuk bağlama, akıntı ile akut fazında ödem ve cildin kalınlaşmasıyla likenifikasyon ve kronik fazında artma yoluyla açığa çıkar. Kaşıntı ana semptomudur.

“Dermatit” ve “egzama” terimleri sıkça birbirlerinin yerine kullanılmaktadır, oysa bazı yazarlar “dermatit” terimini akut inflamatuvar lezyonlarını açıklamak için ve “egzama” terimini daha çok hiperkeratozlu kronik epidermal lezyonlar için kullanmaktadırlar. "Dermatit” teriminin egzamatöz olmayan hastalıklar (dermatitis herpertiformis Duhring gibi) için de kullanılıyor olduğunu biliyoruz, ancak bu bilgilendirme sitesinde bu iki kelime eş anlamlı olarak kullanılmıştır.DermIS.net Uni Heidelberg