General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Numular egzema

Numular egzama atopik dermatit, asteatotik egzema ve staz dermatitle dermatitle çakıştığından ana nedenleri netleştirilmelidir. Numular egzama veya numular (diskoid) dermatit aşağıdakilerle tedavi edilebilir


Bazı hastalar ayrı cilt durumlarına bağlı olarak ek fototerapiye gerek duyarlar.DermIS.net Uni Heidelberg