General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Farklı yaş gruplarının tedavisi

Yaşlı insanlar

Deri atrofisi nedeniyle ve yaşla beraber vasküler cilt tedariğindeki düşme, lipid kompozisyon ve nem tutma cilt kuruluğuna sebep olur. Özellikle bu gruptaki hastalarda egzama kserozis ve kuru ciltle ilgilidir (bkz “Asteatotik Egzema”). Özgün olmayan topikal preparatlarla hergün düzenli olarak cilt hidrasyonu özellikle bu grup için çok önemlidir. Yumuşatıcıların düzenli kullanımı üre veya laktik asit içeren preparatların kullanımı asteatotoik egzamanın nüksetmesini önler. Ek olarak, banyo / duş yağlarının kullanımı ve kuru cildi ağırlaştıran faktörlerin eliminasyonu önemlidir (bkz “Genel – Tedavi”). İlaçların sistemik uygulaması yaşlı insanlarda doz uyumlu olmalıdır ve bu gruptaki hastalarda sıkça görülen sistemik hastalıklarla beraber dikkate alınmalıdır.DermIS.net Uni Heidelberg