General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Asteatotik egzema

Yumuşatıcıların özellikle üre veya laktik asit içeren preparatların düzenli kullanımı tedavinin başlıca dayanağını oluşturur ve asteatotik egzamanın nüksetmesini önler. Ek olarak, banyo / duş yağlarının kullanımı ve kuru cildi ağırlaştıran faktörlerin eliminasyonu önemlidir (bkz. "Genel – Tedavi”). Ciddi vakalarda tedavinin ilk günlerinde topikal kortikosteroid merheminin uygulanması ayrı cilt durumuna bağlı olarak gerekli olabilir.DermIS.net Uni Heidelberg