General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Egzemanın nasıl tedavi edilir?

Egzemalı hastalıklar genel popülasyonun %10’undan fazlasında görülmek suretiyle oldukça yaygın gerçekleşmektedir. İstatistiklere göre, dermatolojik hastaların %15 ila %25’i egzemadan şikayetçidir. Araştırmalar egzema görülme sıklığının giderek arttığını göstermektedir.
Farklı tipte egzemalar farklı görülme sıkılıkları ortaya koyarlar, bunların her biri ayrı ayrı açıklanacaktır:

I. Anamnez

 • Hastalığın başlangıcı
 • Egzamanın ilerleyiş süreci ve ilgili bazı etkinlikler (mevsim, günün belirli saatleri, meslek, tatil sırasında iyileşme, hobi, stres vs…)
 • Egzemanın lokalizasyonu olası tetikleyicilere maruziyetle ilişkili mi (doğrudan cilt teması, beslenme, hayvanlar)?
 • Hangi tedaviler uygulandı (lokal/sistemik) ve hastanın bu tedavilere ilişkin deneyimi nasıldı?
 • Olası tahriş edici maddelerle ve alerjenlerle temas (kimyasallar, deterjanlar, metal, bitkiler, deri ve plastik eldivenler vs…)
 • Egzemanın tam olarak yeri nerede (eller, ayaklar, yüz, boyun, uzuvların fleksural katmanları)?
 • Önceki dermatit (atopik anamnez)
 • Aile geçmişi

II. Klinik muayene

 • Tüm vücut muayenesi ve cilt değişikliklerinin belgelendirilmesi, gerekirse fotoğrafının çekilmesi
 • Atopik kriter

IIII. Laboratuar testleri ve cilt testleri (belirtilmişse)

 • IgE, spesifik IgE
 • Prik testi
 • Leke testi
 • Atopi leke testi
 • Maruziyet testleri
 • Mikoloji, bakteriyoloji
 • HistopatolojiDermIS.net Uni Heidelberg