General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish
home
Egzama Nedir?
Egzemanın görülme sıklığı nedir?
Egzemanın görülme sıklığı nedir?
Histopatoloji


feedback
resources
FAQ
yasal uyarısı
takımı bilgileri
site map

Egzemanın nasıl tedavi edilir?

Egzemalı hastalıklar genel popülasyonun %10’undan fazlasında görülmek suretiyle oldukça yaygın gerçekleşmektedir. İstatistiklere göre, dermatolojik hastaların %15 ila %25’i egzemadan şikayetçidir. Araştırmalar egzema görülme sıklığının giderek arttığını göstermektedir.
Farklı tipte egzemalar farklı görülme sıkılıkları ortaya koyarlar, bunların her biri ayrı ayrı açıklanacaktır:

I. Anamnez

 • Hastalığın başlangıcı
 • Egzamanın ilerleyiş süreci ve ilgili bazı etkinlikler (mevsim, günün belirli saatleri, meslek, tatil sırasında iyileşme, hobi, stres vs…)
 • Egzemanın lokalizasyonu olası tetikleyicilere maruziyetle ilişkili mi (doğrudan cilt teması, beslenme, hayvanlar)?
 • Hangi tedaviler uygulandı (lokal/sistemik) ve hastanın bu tedavilere ilişkin deneyimi nasıldı?
 • Olası tahriş edici maddelerle ve alerjenlerle temas (kimyasallar, deterjanlar, metal, bitkiler, deri ve plastik eldivenler vs…)
 • Egzemanın tam olarak yeri nerede (eller, ayaklar, yüz, boyun, uzuvların fleksural katmanları)?
 • Önceki dermatit (atopik anamnez)
 • Aile geçmişi

II. Klinik muayene

 • Tüm vücut muayenesi ve cilt değişikliklerinin belgelendirilmesi, gerekirse fotoğrafının çekilmesi
 • Atopik kriter

IIII. Laboratuar testleri ve cilt testleri (belirtilmişse)

 • IgE, spesifik IgE
 • Prik testi
 • Leke testi
 • Atopi leke testi
 • Maruziyet testleri
 • Mikoloji, bakteriyoloji
 • Histopatoloji Sitemizi Değerlendirin:

Bu site hakkında fikirlerinizi almak isteriz.

Sitemizi Değerlendirin
DermIS.net Uni Heidelberg