General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Egzemanın görülme sıklığı nedir?

Egzemalı hastalıklar genel popülasyonun %10’undan fazlasında görülmek suretiyle oldukça yaygın gerçekleşmektedir. İstatistiklere göre, dermatolojik hastaların %15 ila %25’i egzemadan şikayetçidir. Araştırmalar egzema görülme sıklığının giderek arttığını göstermektedir.
Farklı tipte egzemalar farklı görülme sıkılıkları ortaya koyarlar, bunların her biri ayrı ayrı açıklanacaktır:

Atopik dermatit:

Endüstrileşmiş ülkelerde, AD’nin çocuklardaki görülme sıklığı yakın bir geçmişte araştırılmıştır ve %10 ila %20 arasında olduğu tespit edilmiştir. Yetişkinlerdeki görülme sıklığı ise %1 ila %3 arasındadır. Genel olarak atopik dermatitis tarım ağırlıklı ülkelerde daha az yaygındır. Son on yıllık bir dönem içinde, görülme sıklığı endüstriyel ülkelerde iki ila üç kat artmıştır, ancak bunun nedenleri hala kesin olarak tespit edilememiştir.

Seboreik dermatit:

Yetişkinler genel popülasyonun yaklaşık %5’ini etkilemektedir. Erkeklerde kadınlara kıyasla daha yaygındır.

Alerjik kontak dermatit:

Alerjik kontak dermatit yaklaşık %2 ila %9’luk bir görülme sıklığıyla birlikte yetişkinlerde yaygındır. Çocuklar nadiren enfekte olur.DermIS.net Uni Heidelberg