General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Histopatoloji

Egzema büyük oranda klinik olarak teşhis edilen bir hastalıktır ve teşhis prosedüründe leke testleri ve diğer teşhis prosedürleri de yer almaktadır. Ancak, histoloji kutanöz T-hücre lemfomu gibi diğer teşhisleri hariç tutmak için oldukça kullanışlıdır.


Akut faz:

Akut egzema esasen mikro veya makro veziküllere neden olan epidermal keratinositler arasındaki interselüler ödem olan spongiozla karakterize edilir. Akut egzemaya genellikle lökositlerin ve sıklıkla lemfositlerin epidermise ve üst dermise infiltrasyonu eşlik eder.

Alt akut faz:

Spongiyoz azaltılır ve vaziküller yok olur. Lökositlerin ve çoğunlukla lemfositlerin infiltrasyonu kaybolur. Epidermis incelir ve parakeratoz (stratum korneumdaki keratinosit nukleinin alıkonması) meydana gelebilir.

Kronik faz:

İnflamantasyon ve spongiyoz hafif şiddette olabilir veya hiç olmayabilir. Epidermisin incelmesi alt akut faza göre daha belirgindir, çünkü akantoz (stratum spinosum incelmesi), hiperkeratoz (stratum korneum incelmesi) ve parakeratoz (keratinizasyon fonksiyon bozukluğu) gerçekleşmiştir.DermIS.net Uni Heidelberg