General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Eksojenöz faktörler – Tahriş edici maddeler:

doğrudan sitotoksik etki ortaya koyarak immünolojik olmayan inflamatuvar reaksiyona neden olurlar ve bu duruma tahriş edici kontak dermatit (ICD) adı verilir. ICD en yaygın mesleki cilt hastalığıdır ve özellikle de eller olmak üzere cildin maruz kalan bölgelerini etkiler. Stratum korneum cildin penetrasyonu için belirleyici bir bariyerdir. ICD’ye karşı hassasiyet ince, geçirgen stratum korneumdan kaynaklanır. Bu nedenle ince stratum korneumlu yüz ve boyun gibi bölgeler ellerden veya ayaklardan daha fazla hasar görebilir. Tahrik edici maddeler yüzey lipidleri giderebilir, epidermal keratinleri denatüre edebilir veya hücre membranlarına hasar verebilir. Sitotoksik etkilerede sahiptir veya sitokin gibi inflamatuvar aracıların serbest bırakılmasını indükleyebilir. Patojenez henüz yeterinde anlaşılmamış olsa da, ICD kompleks bir reaksiyondur.

Akut ve kümülatif olmak üzere iki ana ICD türü vardır.

akut ICD
Kimyasal asit veya alkali çözeltisi gibi potent tahriş edicilere maruziyet akut egzematoz dermatitleri indükler. Bunun yanı sıra, daha zararlı maddeler de kimyasal yanmaları ayrıca indükleyebilir. Tipik tahriş edici maddeler sodyum ve potasyum hidroksitleridir. Akut ICD tahriş edici maddelerle temasın süresi ve yoğunluğu yeterliye herhangi bir insanda meydana gelebilir.

kümülatif ICD
Kümülatif ICD’nin yoğunluğu çeşitli endojenöz ve eksojenöz faktörlere bağlıdır. Çoğunlukla sabun, deterjan, çimento, metal tuzlar, fenol çözücüleri gibi hafif tahriş edicilerle sürekli temas halinde gerçekleşir. Tek maruziyet eşiğin altındadır ve cilt değişikliklerine neden olmaz, ancak tekrarlı maruziyet egzemayı indükleyebilir. Olasılığı arttıran faktörler sıcaklık ve soğukluk, oklüzyon ve nemdir. Tahriş edici maddelere maruziyet kış mevsiminde daha yaygındır. Başka bazı faktörler de cildi eşzamanlı olarak etkiler. En önemli endojenöz kofaktör atopidir. Atopik egzema geçmişi olan kişiler hafif tahriş edici maddelere karşı daha hassastır ve tahriş edici maddelere aşırı maruz kalacakları işlerde çalışmaktan kaçınmalıdırlar.DermIS.net Uni Heidelberg