General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Eksojenöz faktörler – Fotoalerjenler

Fotoalerji ilk maruziyetten sonra hassaslaşma aşamasından oluşan eksojenöz maddeye karşı gecikmiş tipte alerjik bir reaksiyondur (Coombs ve Gell’e göre tip IV alerji), güneş ışığıyla birlikte alerjene temas durumunun ardından ise klinik bir reaksiyondur. Patojenez fotoalerjen formasyonunun indüklenmesi için gereken UV-ışını dışında alerjik kontak dermetitle aynıdır. Yaygın fotoalerjenler güneş kremleri ve maske gibi güzel kokulu maddeler ve klorheksidin gibi sandal odunu yağı ve antibakteriyel maddelerdir.DermIS.net Uni Heidelberg