General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

Endogenous factors - Abnormal sebum composition and commensal Malassezia furfur

Egzemanın bir diğer türü ise seboreik dermatittir, aktif sabesan bezlerinin olduğu bölgelerde gözlenir. Bebekler doğduktan birkaç hafta sonra sebum üretimini indükleyen maternal androjenler nedeniyle seboreik dermatit geçirirler. Ancak sebum üretiminin miktarı hastalığın şiddetiyle ilişkili değildir, bu aşırı sebum üretimi sergileyen kişilerin egzema geçirmeyeceği veya tam tersinin olabileceği anlamına gelmektedir. Cilt yüzeyi lipidlerinin değişen kompozisyonunun bu hastalıkla ilişkisi olduğu ileri sürülebilir (trigliseridlerin ve kolestrolün yükselmesi, serbest yağlı asitlerin ve skualenin düşmesi), ancak öteki taraftan bu etkili olmayan keratinizasyondan da kaynaklanabilir.

Ayrıca, normal yerleşik cilt florasının bir parçası olan Malassezia furfur (Pityrosporum ovale) mayasının seboreik dermatitis tetiklediği ileri sürülmektedir. Malassezia furfur sıklıkla bu egzema türünde mevcuttur, ancak hastalığın şiddeti maya miktarına bağlı değildir. Ayrıca, seboreik dermatitin klinik profili antimisotik maddelerin uygulanmasından sonra iyileşir ve Malassezia furfur kolonizasyonu arttıktan sonar tekrar kötüleşir, bu mayanın etiyolojik rolü oldukça büyüktür.

Seboreik dermatitin patojenezi bakımından, aşırı sebum boşalması ve sebum bileşimi ve ayrıca komensal maya Malassezia furfur da büyük bir role sahiptir. Bu etkileşim günümüze kadar henüz yeterince anlaşılmamıştır.DermIS.net Uni Heidelberg