General Info

Egzemanın nedenleri

Egzema tipleri

Spesifik lezyonlar

Tedavi

User survey
 Go!
EnglishDeutschTurkish

El / Ayak

Alerjik ve tahriş edici dermatit, atopik dermatit ve idiyopatik dishidrotik egzema gibi çeşitli dermatit çeşitleri ellerde ve ayaklarda egzamatöz lezyonlara yol açar.

Zoom (23KB)
 
Zoom (32KB)
 
     

Klinik profil:

Klinik profil değişkenlik gösterir. Ertitem, kabuklanma, avuç içlerinde / ayak tabanlarında küçük blisterler, interdijital ve periungal alanlarda, ellerin / ayakların arkasında papüller, ağrılı çatlaklar ve avuç içlerinde / ayak tabanlarında hiperkeratoz mevcut olabilir. Lezyonlara orta ila şiddetli düzeyde pruritus eşlik eder.

Tanı:

Teşhis dikkatli geçmiş incelemesine, klinik muayeneye ve alerjiden şüpheleniliyorsa, kaşıntı testine dayanır. Aşırı ilerlemiş enfeksiyonları hariç tutmak için bakteriyel ve mikolojik kültürler kullanılabilir. Diğer egzamatöz olmayan hastalıkları hariç tutmak için bir cilt biyopsisi faydalı olabilir.

Ayırıcı teşhis:

Yukarıda belirtilen el / ayalar üzerindeki etiyolojik egzama faktörlerini birbirinden ayırt etmenin yanı sıra, aşağıdaki egzamatöz olmayan hastalıklarda klinik özelliklere bağlı olarak dikkate alınmalıdır: Hiperkeratozlu ve çatlaklı: Palmoplantar psoriyaz, palmoplantar keratodermanın yayılmacı türleri, Olmsed sendromu ve Sézary sendromundaki palmoplantar keratoslar olası ayrıcı teşhislerdir. Vaziküllü, balçıklı veya kabarcıklı: Avuç içlerinin ve ayak tabanlarının pustular psoriyazı, epidermolis bullosa hereditarya, el-ayak- ağız hastalığı, çocuklarda akrodermatit enterpatika ve kabuklanmalar avuç içlerindeki ve ayak tabanlarındaki olası ayırıcı teşhislerdir. Ellerin ve parmakların arka kısmında ertitemli: Dermatomiyosit ve lupus ertitematodlar dikkate alınmalıdır.DermIS.net Uni Heidelberg